ΕΣΠΕΡΟΣ Α.Ο. ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑΣ
Διεύθυνση:
Λοχαγού Μενούνου 30
ΠΑΤΡΑ
ΠΑΤΡΑ
26331
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: 2610272716
Fax: 2610272716
http://www.esperosaopa.gr